Tack Konstnärsnämnden! (2014)

In 2010 I received a grant from Konstnärsnämnden. It was more money than I'd imagined ever having access to, and one of the habits I developed was buying the Brämhults brand juice which epitomizes middle class luxury. Before finally tossing the empty bottles, I documented them as proof of an attribute I had at least temporarily acquired.

2010 blev jag tilldelad Konstnärsnämndens arbetsstipendium. Det var mer pengar än jag föreställt mig någonsin ha tillgång till. En av konsekvenserna var att jag började köpa Brämhults juice, den ultimata symbolen för något medelklassen unnar sig. Innan jag slutligen slängde bort de tomma flaskorna så dokumenterade jag dem som bevis för ett attribut som jag åtminstone tillfälligt tillskansat mig.